Odcisk limbiczny

Moje notatki z konferencji

NARODZINY BEZ PRZEMOCY. DOBRY POCZĄTEK ŻYCIA 24 - 25 maja 2013r.

Czy mamy wybór? Odkodowywanie śladów pamięciowych w układzie limbicznym ?
mgr Katarzyna Barszczewska, niezależna doula, trenerka Sztuki Świadomych Narodzin

 PregnantBelly2INT

Psychologia prenatalna potwierdza, że dziecko w łonie matki podlega stymulacji sensorycznej oraz odzdziaływaniom afektywnym, które zachowuje w pamięci na poziomie komórkowym. Już w tym okresie dziecko zbiera doświadczenia, które będą miały wpływ na całe jego dalsze życie. Jeśli te doświadczenia są negatywne może być potrzebne odkodowanie traumatycznych śladów pamięciowe w układzie limbicznym (limbic imprint), odpowiadającym za odczuwanie, nawiązywanie więzi.

Co jest naszym pierwotnym uczuciem: lęk i niepewność czy miłość i zaufanie? To pierwsze odczucie kształtuje nasze najbardziej pierwotne przekonania.

Jaka jest twoja pierwsza opowieść, twój pierwszy dom? Jaki był twój poród (kiedy się rodziłaś / rodziłeś)? Traumatyczny czy spokojny?

Pytanie do mam oczekujących dziecka: Co daję swojemu dziecku? Jaki jest jego pierwszy dom?

Jeśli w ciąży jest wiele traumatycznych przeżyć (brak miłości, stres emocjonalny, środowiskowy, toksyny, ból) w organizmie dziecka pamięć tego pozostaje do końca życia. Z traumatycznego porodu można wynieść przekonanie, że uczucie miłości wiąże się z cierpieniem, skutkuje to brakiem zaufania do świata i ludzi.

Dzieci czują i pamiętają. Ludzkie cechy kształtują się przed, w trakcie i po porodzie. Jest to czas, kiedy najszybciej się uczymy. Przez pierwsze 6 lat życia mózg jest w stanie alfa - chłonie wszystko. Człowiek od poczęcia ma świadomość, wrażliwość i chęć komunikowania się.

Jeśli w ciąży zachodzi potrzeba wykonania badań prenatalnych, należy poczekać, porozmawiać z dzieckiem jako z osobą, wytłumaczyć mu co będzie się działo i dlaczego.

Świadome rodzicielstwo zaczyna się jeszcze przed poczęciem. Istnieje związek między jakością poczęcia, ciąży i porodu a jakością życia.

Pokój w łonie = pokój na świecie

Nasza przyszłość od tego zależy!

Ważne nazwiska związane z tą dziedziną:
Elena Tonetti-Vladimirowa
David Chamberlain
Michael Gabriel
Bruce Lipton

Kasia Barszczewska jest facylitatorką procesu odkodowania odcisku limbicznego wg. technik Eleny Tonetti-Vladimirowej, doulą, akuszerką świadomości i trenerką Sztuki Świadomych Narodzin.  Jej intencją jest asystowanie w procesie odradzania się, transformowania traumy narodzeniowej, abyśmy mogli odzyskać dostęp do swojej osobistej mocy w miłości i zaufaniu. Jest mamą trzech córek.  Mieszka w organicznym domu w Janowie. 

Informacje zawarte na tej stronie nie mają charakteru medycznego.

Jeśli masz jakieś wątpliwości związane ze swoją ciążą lub porodem, skontaktuj się ze swoim lekarzem lub położną.